Kommunen oppfordres til å regulere inn en hensiktsmessig løsning for "myke trafikanter" langs fylkesvei 42. Kommunen inviteres til samarbeid for å finne en god løsning.

Hovedutvalget mener det er svært positivt at det planlegges en turvei langs vannet Lygne. Traseen gjennom området som er satt av til eksisterende turistformål er ikke sikret for allmennheten. Det tas derfor forbehold om at en innsigelse kan bli reist dersom detaljreguleringen av området ikke ivaretar allmenn ferdsel langs Lygne. Fylkeskommunen vil bidra til å gjennomføre turveien gjennom spillemidler.

Hovedutvalget signaliserer ytterligere et par mulige innsigelser knyttet til et boligfelt som har fått en planavgrensning som delvis befinner seg innenfor 100 metersbeltet mot strandlinjen og disponering av et statlig sikret friluftsområde på Kyrkjeodden som er satt av til tjenesteformål. Disse innsigelsene anser hovedutvalget at Hægebostad kommune selv kan kunne foreta opprettinger av i kommunedelplanen eller at en kan finne løsninger gjennom en dialog med fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer