Vel 2,5 millioner kroner til reiselivssatsing på Sørlandet

Partnerne i Manifest mot mobbing inviterer til årets kampanje mot mobbing. Mobbing ble satt på dagsorden ved skolestart i fjor og dette gjentas også i år. Tema for årets kampanje er «voksne skaper vennskap». Årets kampanjeuke, 3.-7. september, skal handle om at voksne tar ansvar for og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet. Målet for kampanjen er å skape et lokalt engasjement i hver kommune.

Folkehelseloven som trådte i kraft 1. jauar i år, fremhever at arbeidet mot mobbing og diskriminering er viktig for å styrke menneskers livskvalitet, muligheter og god psykiske helse.

Skal mobbingen stoppes, må det arbeides bevisst for et inkluderende miljø hvor det er plass til alle, og hvor en ikke aksepterer noen former for krenkelse og diskriminering. Arbeidet mot digital mobbing skal fortsette, men i år håper en at de tydelige voksne står enda klarere fram som relasjonsbyggere mellom barn, og legger til rette for å skape nye vennskap.


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. august 2012 | Skriv ut siden