Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder overleverte skulpturen Kouros som en kunstgave til UiA, Campus Grimstad. Kunstgaven bidrar til å oppfylle målsetting 5; ”Kultur: Opplevelser for livet", i Regionplan Agder 2020. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling.Kunstgaven er skulpturen Kouros utført av billedkunstneren Arve Rønning fra Tvedestrand. Aust-Agder har bidratt med 600 000 kroner og Vest-Agder med 400 000 kroner til den søyleformede skulpturen i lys granitt. Skulpturen er ca. fem meter høy og har en diameter på 1,20 cm.

- Universitetet i Agder dekker hele landsdelen, og det er derfor naturlig at begge fylkeskommunene bidrar i en felles gave, sa fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder og fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder ved overrekkelsen mandag 20. august.

- Å finne et kunstverk har vært en tidkrevende prosess. Kunstutvalget gikk gjennom arbeider til sytten forskjellige kunstnere hvorav syv kom videre til en prekvalifisering. Til slutt stod valget mellom to kunstnere. Etter en idéskissekonkurranse ble Arve Rønning kåret som vinner, sier Per Norstrøm i kunstgaveutvalget.

(Artikkelen fortsetter under bilde)

Avduking av kunst på UiA Grimstad
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder har gitt kustgave til UiA. Bilde er fra avdukingen.

Kunstgaven viser spesielt til et estetisk og klassisk uttrykk der den geometriske spiralformen er et bærende element, formalt og symbolsk. Rettere sagt er figuren en heliks, som i motsetning til en to-dimensjonal spiral, danner en kurve i et tre-dimensjonalt rom. Dobbel-heliks finner vi vanligvis på en skrue, en springfjær, profilen til en spiraltrapp eller et symbol på et DNA-molekyl.

Skulpturens enkle formuttrykk og særpreg henviser nettopp til Campus Grimstads fokus på teknologi og realfag, men det er DNA symbolet som ifølge kunstneren gir assosiasjoner til et levende nærvær og knytter skulpturens form og innhold opp mot bygningens funksjon.

- Kunstgaven vil være et utmerket møtested som fremmer inspirasjon innenfor et kreativt og utfordrende miljø. Kouros passer derfor godt inn på plassen i nærheten av hovedinngangen til Campus Grimstad hvor fremtidens generasjoner tar sin utdanning, sa rektor ved UiA Torunn Lauvdal ved overrekkelsen.
Kunstgaveutvalget har bestått av Per Norstrøm, fylkeskultursjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ellen Frivold, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, og Irene Ikdal, kunstrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.


av Cheryl Macdonald, publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden