Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer. Fra årets skoleår vil flere elever på ungdomstrinnet kunne ta fag på videregående nivå. I løpet av året vil alle landets kommuner være med i Ny GIV-samarbeidet. Ny GIV er Kunnskapsdepartementets prosjekt for å få flere til å gjennomføre en videregående opplæring. Prosjektet er en felles satsing mellom stat, fylkeskommuner og kommuner.

Ordningen med at flere elever på ungdomstrinnet vil kunne ta fag på videregående nivå skal nå omfatte alle fellesfag og alle programfag med sluttvurdering, det vil si karakterer etter et år. Det vil være opp til kommunen og skolens leder å legge til rette for at elevene kan benytte denne muligheten. - Alle skal ha tilpassa opplæring, også de som presterer best. Nå gir vi flere elever noe å strekke seg etter. Det øker både motivasjon og læring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Flere skal gjennomføre

Ny giv-logoNy Giv tilbyr elever som sliter faglig ekstra intensivopplæring mot slutten av ungdomsskolen og i videregående opplæring, for å tette kunnskapshull. I år er også tredje året det har vært gjennomført sommeraktiviteter i prosjektet for å gi ungdommer en ny mulighet. Årets sommeraktiviteter er blant annet sommerskole, forkurs til videregående skole og sommerjobb for elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og mellom de to første årene i videregående opplæring.

– Mitt mål er at den ordinære skolen skal endre seg så mye at dette prosjektet til slutt blir overflødig. Alle elever skal møte en praktisk og variert skole, understreker kunnskapsministeren. Så langt har totalt 13 000 elever blitt omfattet av dette tiltaket. Samtidig har 3 500 lærere fått opplæring i undervisningsmetoder tilpasset elever som sliter med blant annet lesing, skriving og regning.


av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2012 | Skriv ut siden