- En del av Tysklands fremtid ligger her, sa Tysklands utenriksminister Guido Westerwelle etter et besøk i Norge denne uken hvor energi var på dagsorden. Westerwelle fikk demonstrert hvordan moderne teknologi åpner nye muligheter for samarbeid om både energi-forsyningssikkerhet og tiltak for klimavennlig fornybar kraft. - Westerwelles besøk illustrerer alvoret i Tysklands satsing på fornybar energi og forsyningssikkerhet. Kraftutveksling er både i Norge og Tysklands interesse, det åpner spennende muligheter når kraft kan gå begge veier og ikke minst utnytte at Norge med sine vannlagringskapasitet kan bistå i Europas fornybarsatsing, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Allerede høsten 2010 møttes de to utenriksministrene og kraftindustrien i Bonn for å dra i gang et nytt kapittel i det norsk-tyske energisamarbeidet. - Fortsatt vil gasseksporten være denJonas Gahr Støre dominerende størrelsen i dette samarbeidet. Men med el- kabel til Tyskland på plass innen 2018 åpner det seg helt nye muligheter, sier Støre som minner om at kraftutveksling med Europa ikke betyr at Norge "gir fra seg kraft", snarere at vi kan utnytte eksisterende vannkraft langt bedre.

Bakteppet for møtet var Tysklands storstilte satsing på utfasing av kjerne- og kullkraft til fordel for fornybar energi. For kort tid siden ble det vedtatt å bygge en sjøkabel for overføring av kraft mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia.

Dermed kan det gå kraft begge veier. Sjøkabelen mellom Norge og Tyskland vil fra 2018 blant annet gjøre det mulig å lagre overskuddskraft fra tyske vind- og solkraftverk i form av vann pumpet opp i norske kraftmagasiner.

Det finnes i dag sjøkabler til Danmark og Nederland, mens kabel til Storbritannia vil være fullført i 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2012 | Skriv ut siden