Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet tirsdag at en nyutarbeidet rammeplan for undervisningsevaluering i Vest-Agder fylkeskommune skal legges til grunn for innføring av undervisningsevaluering ved alle de videregående skolene. Rammeplanen legger overordnete premisser for gjennomføring av undervisningsevalueringen. Den endelige utforming og gjennomføring gjøres lokalt på den enkelte skole. Elever, lærere og ledere skal sammen utforme, gjennomføre og evaluere undervisningsevaluering på sin skole. Innføring av elevevaluering er en oppfølging av en tidligere beslutning i Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2012-15 hvor det legges til grunn at undervisningsevaluering skal være en systematisk del av elevenes vurdering av undervisningen ved alle de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkeskommunen er av den mening at undervisningsevaluering kan utvikle dialogen mellom lærer og elever om hva som skaper god læring. Det overordnete målet er økt læring. Delmål for undervisningsevaluering er for det ene at elevene tar større medansvar for bedre læringsmiljø i klassen og for det andre at undervisningen forbedres.

Refleksjon og vurdering av praksis skaper ny læring hos elever og lærere, og forbedret undervisning. Vest-Agder fylkeskommune vil støtte skolene og den enkelte lærer i dette arbeidet. Planen er derfor utarbeidet i fellesskap av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, elevorganisasjonen, rektorene og utdanningsavdelingen.

Flere av skolene er allerede i gang med undervisningsevaluering. En egen idébank skal opprettes, slik at skoler uten erfaring fra elevvurdering av undervisningen kan hente råd, idéer og erfaringer fra andre skoler

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden