I Sør-Norge må man i dag ta av piggdekkene rett etter påske. Statens vegvesen anbefaler nå at piggdekksesongen avsluttes på en fast dato, 10. april. Vegvesenet foreslår samtidig at gebyret for ulovlig kjøring med piggdekk dobles, fra dagens 500 kroner til 1000 kroner. Med mindre forholdene tilsier det, er det i dag forbudt å kjøre med piggdekk fra og med første mandag etter påske. Statens vegvesen, Vegdirektoratet går nå inn for å sette en fast dato, 10. april, for når piggdekksesongen slutter. Starten på sesongen vil fortsatt være 1. november. Flere av høringsinstansene er enige med Vegvesenets forslag, mens andre instanser har argumentert for en tidligere dato.

Kompromiss mellom to hensyn

Bodil Rønning Dreyer
Bodil Rønning Dreyer
– Vi har vurdert hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet på den ene siden, og hensynet til helse og luftkvalitet på den andre siden. Vårt forslag innebærer et kompromiss mellom disse hensynene, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet. Det er ikke foreslått å endre piggdekksesongen i Nord-Norge, som er fra 16. oktober til og med 30. april.


Ønsker tydelige regler

Bakgrunnen for Vegvesenets anbefalinger er at Samferdselsdepartementet i november 2011 ba direktoratet om å utarbeide og oppsummere høringen om nye regler for piggdekksesong. Det er nå opp til Samferdselsdepartementet å vurdere Vegvesenets anbefalinger.

Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2012 | Skriv ut siden