KS hovedstyre oppnevnte i sommer ordfører Torhild Bransdal i Vennesla kommune som medlem i EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte. Forumet ble opprettet av EFTA Ministermøte i 2009, og hadde sitt første møte i juni 2010. Formålet er å involvere folkevalgte på lokalt og regionalt nivå fra EØS EFTA-landene i aktuelle saker som angår dem innenfor EØS-avtalens virkeområde. I tillegg til å samarbeide med øvrige EFTA-organer og EUs Regionkomité, er forumet en arena for utveksling av erfaringer og synspunkter på aktuelle EU/EØS-saker, som plattform for felles uttalelser og posisjoner fra lokalt og regionalt nivå i landene.

Det femte møtet i forumet ble holdt i islandske Ísafjörður tidligere i sommer. Under møtet overlot Island ledervervet i Forumet til Norge. Ny leder fram til sommeren 2013 er Hilde Onarheim. Hilde Onarheim er medlem av Hovedstyret i KS og byråd for helse og omsorg i Bergen.
På bakgrunn av den nylig gjennomførte Europautredningen i Norge og Islands pågående medlemsforhandlinger med EU, diskuterte Forumet det lokale og regionale perspektivet ved EØS-avtalen. Forumet vedtok en uttalelse med flere anbefalinger, deriblant en oppfordring til EØS EFTA-statene om bedre involvering av kommunesektoren i det Europapolitiske arbeidet. Forumet understreket at bedre kompetanse både lokalt, regionalt og nasjonalt om EØS-avtalen og dens konsekvenser på lokalt og regionalt nivå, er nødvendig for å verne om det lokalpolitiske handlingsrommet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2012 | Skriv ut siden