NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia, har signert avtale med den engelske sentralnettsoperatøren National Grid som sikrer tilknytningspunkt i Peterhead i Skottland. I en pressemelding opplyses det at avtalen danner grunnlag for detaljert planlegging av nett-tilknytningen på britisk side. NorthConnect er eid av Scottish and Southern Energy, Vattenfall og tre norske eiere: E-CO Energi, Agder Energi og Lyse. Nett-tiknytningsavtalen på britisk side med National Grid er en viktig milepel i utviklingen av utvekslingskabelen mellom Norge og Storbritannia.

Når NorthConnect kommer i drift vil prosjektet knytte sammen sentralnettet i Skandinavia og Storbritannia og bidra til økt forsyningssikkerhet i begge markedene. I tillegg til dette vil kabelforbindelsen kunne bidra til at ytterligere fornybar energiproduksjon kan bygges ut både i Skandinavia og Storbritannia.

Den stadig økende andelen av vindkraft i Skottland og den skandinaviske vannkraftproduksjonen utfyller hverandre. I et europeisk perspektiv vil NorthConnect bidra til utviklingen av et europeisk kraftmarked med økt konkurranse mellom ulike regioner i Nord Europa og en kost-effektiv realisering av målsettingene for reduserte klimagassutslipp og målsettingene om en økt andel fornybar energi i Europa.
NorthConnect planlegges med en kapasitet på 1.400 MW og planlagt idriftssettelse 2020.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2012 | Skriv ut siden