• av Helliesen, Ingvild, 11.09.12

    Til deg som ikke har bestått alle fag i videregående skole

    Les mer