• Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.12

  Frist for å søke idrettsstipend er 1. oktober

  Vest-Agder fylkeskommune deler i høst ut ett idrettsstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra...

  Les mer
 • av admin, 19.09.12

  Kulturminnevernprisen 2012

  Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i...

  Les mer
 • av Tale Christiansen, 19.09.12

  Spelsau - tulletest med trylletråd

  Les mer
 • av admin, 04.09.12

  Stipend og priser

  Søknadsfrist for stipender og priser er 1.oktober.

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

  Skjelettene fra Domkirkegården

  Husker du skjelettfunnene fra den gamle kirkegården rundt Kristiansand domkirke? Nå foreligger den...

  Les mer