Med helhetlig utdanning menes en lærerutdanning som på best mulig måte integrerer fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

Forslagene til nye rammeplaner er utviklet av tre ulike rammeplanutvalg. Utvalgene har også utarbeidet nasjonale retningslinjer. Arbeidet har vært lagt opp som en åpen og inkluderende prosess. Siktemålet har også vært å sikre samsvar mellom rammeplanene og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. På denne måten blir det tydelig hvilke krav lærerutdanningene skal oppfylle og hvilken kompetanse kandidatene tar med seg inn i skolen.

Det tas sikte på å fastsette nye rammeplaner tidlig i 2013. De nye rammeplanene skal gjelde fra og med opptaket høsten 2013. Studenter som allerede har påbegynt sine studier, skal fullføre etter gjeldende rammeplan.

-Forslagene stiller utfordrende krav til kommende studenter og til våre lærerutdanningsinstitusjoner. Jeg ser fram til en konstruktiv debatt om norsk lærerutdanning, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Høringsfrist er 30.november 2012.

Høring - forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8-13


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden