-Det er rådgiverens jobb å bruke sin kunnskap og erfaring til å hjelpe unge mennesker til gode valg som får betydning for dem hele resten av livet. Dette er derfor et svært viktig oppdrag, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun talte til landets rådgiver på Rådgiverforum i Tønsberg i går. Kunnskapsministeren snakket om framtidens arbeidskraftbehov og nevnte behovet for helsefagarbeidere, ingeniører og lærere spesielt.

Etter det andre året på videregående søker bare halvparten av elevene på yrkesfag læreplass og yrkesfaglig kompetanse. En tredjedel søker seg mot studiekompetanse gjennom Vg3 påbygging. Resten avbryter opplæringen eller går om igjen.

Antallet som tar påbygg har økt kraftig fra 2007. Om lag 40 prosent - 6000 av 15 000 - av de som ikke får vitnemål hvert år kommer fra påbygg. Mange begynner på dette året med stryk i ett eller flere fag, og veien til å bestå påbygg blir ekstra hard for disse.

- For mange faller fra i videregående opplæring. Det er et høyst betimelig spørsmål om påbygg er et fornuftig valg for svakt presterende elever. I Rogaland har man derfor valgt å redusere omfanget av påbygg, sa kunnskapsministeren.

Flere læreplasser

- En strategi for å redusere pågangen til påbygg, er å sørge for at flere kommer raskt i lære. Da trenger vi flere læreplasser! For første gang har myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner en felles forpliktende målsetning gjennom samfunnskontrakten. I denne har vi forpliktet oss til å samarbeide for at antall nye læreplasser skal øke med ytterligere 20 prosent innen 2015, sa kunnskapsministeren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2012 | Skriv ut siden