Vest-Agder barne- og ungdomsråd arrangerte i helgen en konferanse i Kristiansand. Nærmere 50 deltakere, hovedsakelig ungdom fra flere kommuner, var samlet for å drøfte barn og unges muligheter for å påvirke politikken i fylket. Andre fylker i landet har klart å organisere barn- og unges medvirkning i politikk og samfunnsutvikling på engasjerende og positive måter. På konferansen var representanter fra både Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag til stede for å informere og inspirere. De hadde mange gode erfaringer som ungdom i Vest-Agder vil kunne dra nytte av.

I Møre og Romsdal har en etablert et Ungdommens fylkesting. Hver høst holdes et møte. Ungdommens fylkesting er ungdommenes øverste politiske organ i fylket. De diskuterer viktige saker som gjelder ungdom i fylket. I tillegg velger de et Ungdomspanel som sitt arbeidsutvalg som jobber mellom hvert fylkesting. Ungdommens fylkesting utarbeider et handlingsprogram som Ungdomspanelet skal arbeide med det kommende året og Ungdomspanelet rapporterer til Ungdommens fylkesting om sitt arbeid. Hver kommune er representert med to ungdomsrepresentanter.

Vedtak fattet av Ungdommens fylkesting er viktige og retningsgivende for fylkestingspolitikerne i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hvert år blir det invitert forskjellige gjester som stiller med kunnskap og engasjement. Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet, som er arbeidsutvalget, skal ungdom i Møre og Romsdal få reel medvirkning, kunne påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal stimulere til politisk engasjement samt opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

I Nord-Trøndelag har en i flere år hatt et akltivt fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene

Representanter fra Nord trøndelag barne- og ungdomsråd
Representanter fra Nord Trøndelag barne- og ungdomsråd. Fra venstre: Borghild Kaih, Øyvind Kveli og Ida Skogmo.
NTBUR. Det har i dag 40 mer eller mindre aktive fylkeslag under sin paraply. Her er politiske, kristne og mer tradisjonelle barne – og ungdomsorganisasjoner samlet under en fane i kampen om å sette barne- og ungdomspolitiske saker på dagsorden. I tillegg til å være et fellesråd for organisasjonene jobber NTBUr også ut mot den allmenne ungdommen i fylket. NTBUR er et ombud for unge i NT. Rådet arrangerer også en årlig ungdomskonferanse som samler ungdommer og politikere fra hele fylket, og gir ungdom muligheten til å påvirke hva som er viktig å ta tak i. En behøver ikke være ”politisk engasjert”, eller organisert på noen måte for å delta. Konferansen er åpen for alle som ønsker å påvirke framtiden i fylket. Konferansen er gratis for alle som deltar.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer