I dag fordelte hovedutvalg for kultur og utdanning en "ekstrapott" med spillemidler på 2,17 millioner kroner til 12 prosjekter rundt i Vest-Agder. Midlene som er disponert kommer blant annet fra påløpte renteinntekter, inndradde midler fra prosjekter som ikke er blitt realisert eller som er blitt billigere enn forutsatt. Det som karakteriserer årets tildeling av rente- og inndradde midler er idrett og friluftslivsanlegg som har stor brukervennlighet med lav terskel for deltakelse. Spesielt gjelder dette anleggene ved Tordenskjoldsgate skole og Lovisenlund skole i Kristiansand. Rehabilitering av garderobeanlegget ved Listahallen svømmehall i Farsund er også prioritert der rehabiliteringen er påtrengende.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2012 | Skriv ut siden