Rapporten «Education at a Glance», som er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren, er nå offentliggjort . Den sammenligner tilgjengelige data om ressurser, deltakelse og resultater av utdanning mellom industrilandene som er med i OECD. Den viser at norsk utdanningsvirksomhet har betydelige utfordringer med gjennomføring. Flere elever hopper av videregående skole i Norge enn i andre industriland. I Norge gjennomfører bare 57 prosent av elevene videregående skole på normert tid. Gjennomsnittet for landene i rapporten er 70 prosent. Norge kommer som nummer 21 av 25 land, med Japan og Korea på topp og Island på bunnen.

Rapporten sammenligner også gjennomføring av videregående skole to år etter normert tid. Også her kommer Norge langt ned på lista.

I alle landene gjennomfører jenter skolen i større grad enn gutter, men Norge har den klart største forskjellen på jenter og gutter av OECD-landene i undersøkelsen. I Norge ligger tallet på jenter som fullfører videregående 18 prosent høyere enn for gutter, mens OECD-gjennomsnittet er på 8 prosent.

Men rapporten byr også på lyspunkter: Norskfødte innvandrere gjennomfører videregående opplæring i mye større grad enn første generasjons innvandrere, og nesten på nivå med etnisk norske.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden