Sjåfør Bjørn Haraldsen, ordfører Arvid Grundekjøn og AKT-direktør Siv E. Wiken smilte bredt av tilfredshet da de onsdag i sammen klippet snoren på et nyttveianlegget mellom Kjosbukta og Auglandsbukta i Vågsbygd i Kristiansand. Til en prislapp på 67 millioner kroner fra statlige midler og belønningsmidler gjennom Areal- og transportsamarbeidet i kristiansandsregionen har en fått en ny 700 meter lang trase som inneholder kollektivfelt, tiltrettelagt bussholdeplass, nytt gang- og sykkelveinett, undergang og rundkjøring. Et nytt fremskritt er gjennomført på fylkesveien i Vågsbygd for å gi bedret fremkommelighet.

Avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen betegnet prosjektet som meget vellykket
Arvid Grundekjøn og Johan Mjåland
Ordfører Arvid Grundekjøn og vegvesendirektør Johan Mjåland er svært tilfreds med det nye veianlegget.
. Siden oppstarten i mai i fjor har det vært mange utfordringer å takle. Grunnforholdene har vært problematiske og det har vært stor trafikk i anleggsområdet. -Dette er et fremskritt for kollektivtransportbrukere, for syklister, gående og øvrige trafikanter, sa Mjåland.

På vegne av byen takket ordfører Grundekjøn for anlegget. -Dette er en viktig del av det større bildet i det som nå skjer med trafikkløsninger i Vågsbygd, sa han. Også Siv E. Wiken var svært takknemlig. -Dette gjør noe positivt med kvaliteten på kollektivtrafikken. Det bidrar til både kortere reisetid og bedre regularitet - noe som igjen gjør det mer attraktivt for flere å benytte seg av busstilbudet, sa hun.
Nytt veianlegg i Auglandsbukta

av admin, publisert 19. september 2012 | Skriv ut siden