Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov som skal gi kommunene mulighet til å pålegge betalingsparkering eller innføre maksimumsbestemmelser om gratisparkering på private parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige. Lovens formål er å redusere biltrafikk. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse onsdag besluttet hovedutvalget å ta lovutkastet til orientering. Hovedutvalget besluttet i tillegg at i arbeidet med Bypakke for Kristiansandsregionen vil betalingsparkering bli nærmere vurdert som et virkemiddel for å få redusert personbiltrafikken. Vedtaket ble fattet mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre og en av Kristelig Folkepartis to representanter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer