Mandal kommune, Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk har over lang tid samarbeidet om tilrettelegging av TAXUS Mandal. Tilrettelegging av holdeplasser er nå ferdigstilt og fra høsten 2012 setter Sørlandsruta AS inn ny tilrettelagt buss på ruta. Onsdag 5. september klokken 10.00 gjennomføres en Åpningsmarkering på sentrumsholdeplassen i Bryggegata i Mandal sentrum. Åpningen foretas av fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman og en representant fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Mandal. Det blir også demonstrasjon av nytt bussmateriell på TAXUS Mandal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden