Innen 12. september vil Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune ha et svar fra Statens vegvesen i forhold til om et bro-alternativ er aktuelt i forbindelse med videre utredninger om en billigere landfast-løsning. -Vi ser på kostnader med å bygge bro nå. Broseksjonen beregner kostander på et overordnet nivå slik at vi skal ha klar et kostnadstall som en pekepinn på et bro-alternativ til møtet mellom kommunen og fylkeskommunen den 12. september, forteller prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen til avisen Agder.

Avisen opplyser videre at frem til møtet i september arbeider Flekkefjord kommune med å se på alternative løsninger for en billigere tunnel og det skal lages et forslag til en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen i tillegg til at mulighetene for bompengefinansiering sjekkes ut.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden