I perioden 1. oktober til 30. november vil en rekke forfattere reise rundt i Agder sammen med en representant for det lokale bibliotek for å formidle sin egen litteratur og bibliotekenes tilbud generelt.

Beredskapsutfordringene innen samferdselssektoren er omfattende. Dersom det oppstår forhold hvor normal drift blir forhindret av ulike årsaker over tid, vil det kunne medføre kritiske konsekvenser. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy understreket derfor viktigheten av det å ha risikoerkjennelse. En må kjenne risikomuligheter. En må redusere sannsynligheten for kriser, og en må ha planer for å håndtere eventuelle konsekvenser.

Rune Braadland fra PST orienterte om hvordan det arbeides med trusselvurderinger og hvordan en forebygger mot terroranslag fra sikkerhetspolitiets side. Han konkluderte med at det ikke er mulig å gjennomføre en terroraksjon uten at transport er involvert. Mennesker og gjenstander må transporteres.

Det fremkom for øvrig at mange av aktørene innen samferdsel har gode risiko- og sårbarhetsanalyser, handlingsplaner, instrukser og reglementer. Det ble imidlertid etterlyst mer praktisk øvelse. Dette var et signal som ble fanget opp, blant annet fra fylkeskommunens representanter, som vil følge opp dette.

Beredskapsmøte innen samferdsel i Mandal 2012

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer