• Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen
    av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

    Effektanalyse av trafikale tiltak må på plass for å kunne søke nye belønningsmidler

    Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke...

    Les mer