Kommunene Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Sirdal og Lindesnes søker Vest-Agder fylkeskommune om utvidet jakttid på elg for årene fra 2012 til 2017. De ønsker en utvidet jaktperiode lik den som de har hatt i perioden fra 2007 til 201. Det vil si utvidet jakttid for elg fra 1. til 20. november i hele eller deler av perioden. Normalt avsluttes elgjakten 31. oktober. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at fylkeskommunen fastsetter med forskrift å utvide jakttiden slik de åtte kommunene søker om.

Forslaget til utvidet jakttid i de aktuelle kommunene ble sendt ut på høring 13. juli 2012 med høringsfrist 28. august 2012. Det kom inn én uttalelse til høringsutkastet, og denne støttet opp om forslaget om en forlengelse av jakttiden på elg. Fylkeskommunen forutsatte i høringsutkastet til forskrift om utvidet jakttid, at det ikke skal begrense annen bruk av de samme arealene, slik at øvrig friluftsliv og jakt på andre jaktbare arter skal kunne utøves parallelt.

I kommunene som tidligere har hatt utvidet jakttid, er erfaringene positive. Særlig begrunnet i et ønske om å få tatt ut det tilstrekkelige antall og type dyr under elgjakta, ser man et behov for en utvidet jakttid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer