De to strekningene ble av ukjente årsaker ikke foreslått tatt opp som fylkeskommunal gang- og sykkelvei fra og med 2010. Omklassifisering anses som en naturlig følge av forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. oktober 2012 | Skriv ut siden