• av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

    Fylkeskommunen foreslår flere samarbeidstiltak til ny handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand

    Vest Agder fylkeskommune har fått Handlingsplan 2012-15 for Universitetsbyen Kristiansand på høring....

    Les mer