Da regionråd Jan Edøy fra Den norske Eu-delegasjonen orienterte representanter fra fylkesutvalget og fylkeskommunens ledelse om EU's regionalpolitikk i forrige uke var hovedbudskapet at regionalpolitikken vil ha tre hovedinnretninger fremover. EU vil prioritere og arbeide for smart, bærekraftig og inkluderende vekst fremover mot 2020. Det skal utformes et nytt EU-program for perioden 2014 til 2020 som vil ha de tre hovedinnretningene inn i sin strategi- og målsetting. Han opplyste at det vil bli satt flere konkrete mål for blant annet klima, energi, sysselsetting, sosialpolitikk, samferdsel, digitalisering og fattigdomsbekjempelse.

Han informerte videre om at EU's regionalpolitikk ikke er regulert i EØS-avtalen. Norge har imidlertid vært invitert til å delta i interreg - grenseoverskridende samarbeidsprosjekter. Edøy poengterte at EU's regionalpolitikk er fundert på at økonomiske, sosiale og territoriale forskjeller hindrer økt integrasjon og utvikling. Det å arbeide for å løse dette ble nedfelt i Romatraktaten allerede i 1957. Han signaliserte videre at EU fremover vil være mer opptatt av konsentrasjon - det vil si konkrete retningsområder for aktiviteter og resultater som skal dokumenteres etter gitte retningslinjer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2012 | Skriv ut siden