Her er oversikten over tilbudene

Tur langs Mandalselva fra Hesså til Kjeddingneset
Her gikk Kristiansandsvegen fram til 1881 med ferge over til Manflå. Besøk i Fantehelleren. Fortellinger om området.
Område: Marnardal
Turlengde: går på vei og sti
Møtested: Hesså nedenfor Bjelland Tid: kl.11.00
Naturlos: Ewen Martin
Arrangør: Bjelland IL Tlf: 48 15 18 54
Listamiljø


Bronsealderen på Lista
Opplev Sørlandets største helleristningsmotiv på Kviljosteinen. Se og hør om gravminner og hellerstninger i Kviljomarka og på Hananger.
Område: Lista
Turlengde: 3 km på vei og sti
Møtested: Hananger grendehus Tid: kl.13.00
Naturlos: Fylkesarkeolog Snorre Haukalid
Arrangør: Vest-Agder-museet Lista og Vest-Agder fylkeskommune
Tlf: Inge Eikeland 41 62 50 10

Ordførerens tur til skjærgårdsparken i Epledal, Lyngdal
Ingunn Foss Ordfører i LyngdalOrientering om skjærgårdsparken ved ordfører Ingunn Foss. Valgfri guidet tur på tråkk/sti gjennom skogen eller bruk området til en familiedag ute i det fri. Skjærgårdsparken egner seg både for bevegelseshemmede og små barn. Natursti og spikking for barn. Ta med mat og drikke. Stedet er ideelt for piknik og grilling. Kjørevei helt fram. Stor parkeringsplass og stor brygge for sjøfarende. Det er også sandvolleyballbane her.

Område: Epledal, Lyngdal
Møtested: Skjærgårdsparken i Epledalsbukta ved Grønsfjorden Tid: kl.13.00
Naturlos: Ordfører Ingunn Foss, styreleder i Skogselskapet, Aud Irene Vatland, m.fl.
Arrangør: Lyngdal kultursenter KF, Skogselskapet i Vest-Agder, Lister Friluftsråd Tlf: 38 33 40 40

Gudsteneste ved Rosskrepp og kulturvandring til Hytteheia
Tradisjonen tro, vert det friluftsgudsteneste ved Rosskrepp ved Øyarvatn i år og. Etter gudstenesta vert det grilling. Så går turen vidare som ei kulturvandring til hytteheia (falkefangaranlegg) og til Håhedlar.
Område: Rosskrepp, Hytteheia og Håhedlar, Sirdal
Turlengde: ca 4 km på sti og i ulendt terreng
Møtested: Rosskrepp kraftstasjon Tid: kl.11.00 (start gudsteneste)
Naturlos: Kyrkja i Sirdal, historielaget og Sirdal Fjellmuseum
Arrangør: Kyrkja i Sirdal, historielaget og Sirdal Fjellmuseum
Tlf: Sirdal fjellmuseum, Kvæven 38 37 78 03

Havutsikt fra Iveland
Vi møtes i Støledalen og går til Lomtjønn med utsikt mot Åseral i nord og havet i sør (ta med kikkert!) Vi passerer blant annet husmannsplassen Liestøl og ett krigsminne. Flott skogsterreng. Historisk informasjon underveis.
Område: Støledalen, Iveland
Turlengde: 6 km, hovedsakelig i ulendt terreng, delvis på vei og sti
Møtested: Støledalen, 6 km nord for Birketveit mot Frigstad,sving av mot Støledalen. Tid: kl.13.00
Naturlos: Frank Landås Tlf: 91 69 80 89

Barn på vandring - fra Yohan Barnevandrer
Barn på vandring
- fra Yohan Barnevandrer


Barnevandring i Kvinesdal med ordføreren
En av de mest brukte stiene til barnevandrerne startet i Årli i Kvinesdal. Offisiell åpning 4. juli. 22. august går vi de første 6 km tur-retur. Dette er også samme vei som prestene brukte tidligere. Vi går forbi minnesteiner etter presten som omkom på vei til kirka i Hægebostad. I år blir dette ordførerens tur i Kvinesdal. Stien er godt merket, men kan være våt etter regn. Anbefaler gode sko, eventuelt støvler. Varighet ca 4 timer.
Område: Kvinesheia, Kvinesdal og Hægebostadnaturlos logo i miniformatTurlengde: 6 km en vei på sti og i ulendt terreng
Møtested: Promenaden på Liknes eller på Årli
Tid: Promenaden kl.10.00 eller Årli kl.10.15
Naturlos: Ingvald Tjørnhom
Arrangør: Kvinesdal Historielag og Kvinesdal kommune
Tlf: 38 35 08 27 / 94 87 00 26


Målet er at en kartlegging av spillvarmepotensialet i regionen vil bidra til at ressursen blir utnyttet bedre i fremtiden, ikke bare av næringslivet, men også i samfunnet generelt. For at dette skal kunne skje må man først undersøke hvilke muligheter som eksisterer for utnyttelse av spillvarme og hva hindringene er og har vært. Til slutt må man se på hvilke muligheter som finnes for bruk av spillvarme i regionen. Prosjektmålet er dermed å etablere mer faktabasert kunnskap rundt spillvarme og legge til rette for at disse ressursene blir bedre brukt i fremtiden. I tillegg så er det en målsetting at man bidrar til å nå målene i Regionplan Agder 2020.

Økt utnyttelse av spillvarme vil bidra til lavere utslipp av klimagasser, energieffektivisering, sikre arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri, oppbygging av kunnskap i fagmiljøer og ved forskningsinstitusjoner i regionen og gi betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Prosjektet er forprosjekt der Eyde-nettverket leier inn faglig kompetanse fra relevante aktører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2012 | Skriv ut siden