Det pågår for tiden behandling av arbeidet med Regional planstrategi for Vest-Agder for perioden 2012 til 2016 i de politiske utvalgene i fylkeskommunen. Da hovedutvalg for kultur og utdanning hadde saken på dagsorden tirsdag besluttet utvalget enstemmig å be om at det utarbeides et eget handlingsprogram om økt gjennomføring innen videregående opplæring. Vedtaket begrunnes med at regionens viktigste bidrag til å nå målene i regionplan Agder 2020 er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv.

Dette er den aller første regionale planstrategien som utarbeides. Det har vært ansett som svært viktig å harmonisere arbeidet med den regionale planstrategien med prioriteringene i Regionplan Agder 2020, og oppfølgingsarbeidet i forhold til planen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2012 | Skriv ut siden