Europakontoret markedsfører Agder i Europa og samtidig Europa i Agder. Det både overvåker og rapporterer til Agder om politikkutvikling og om prosjekter i Europa. Det synliggjør også

Sørlandets Europakontor ledelse og ansatte
Sørlandets Europakontor: leder Tor Arne Johnsen, trainee Magnus gravem, studentpraktikant Isabelle-Louise Aabel og leder i Brussel Bodil Agasøster. 
muligheter som Agder kan ha for påvirkning, medvirkning og tilrettelegger for nettverksbygging. I tillegg informerer og motiverer kontoret til prosjektdeltakelse.

-Jeg setter veldig pris på at fylkesordfører Terje Damman under besøket signaliserte om at det vil bli et tettere strategisk samarbeid mellom oss her på kontoret og fylkeskommunen fremover. Vi skal være samkjørte og tettere involvert i arbeidet med iverksettelse av Regionplan Agder 2020 og forsøke å velge ut prosjekter som går rett inn i dette arbeidet. Det er meget positivt at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv eier av Sørlandets Europakontor og at kommunikasjonen skal bli enda tettere og enda mer konkret, sier Bodil Agasøster.

Rådgiver Manuel Birnbirch fra Vest-Agder fylkeskommune var en av talerne på et seminar under EU's Open Days-uke, som pågikk samtidig med fylkesutvalgets besøk. Seminarets tema var hvordan grenseoverskridende samarbeid kan bidra til såkalt "smart specialisation". -Det er veldig positivt at fylkeskommunen stilte med taler og at politisk og administrativ ledelse deltok aktivt. Birnbirch viste i sin tale frem hvordan vi i Agder har fokus på fremtidsrettet smart og bærekraftig utvikling. Det å få dette presentert bidrar til at vi kan få etablert mulige nye partnerskapsallianser, sier Bodil Agasøster.

Manuel Birnbirch taler under Open Days i Brussel
Manuel Birnbirch taler under Open Days i Brussel.


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer