-Det offentlige Agder har i sitt arbeid med å utarbeide Regionplan Agder 2020 benyttet planmetoden Innovative Foresight Planning. Det innebærer at en arbeider mye mer systematisk og fremtidsrettet under planleggingsprosessen enn tidligere. En tar utgangspunkt i utredninger, analyser og prognoser som flere forskningsmiljøer har utarbeidet. Gjennom dette får en belyst svakheter, styrker, trusler og muligheter for regionen i både et nåtids- og et fremtidsperspektiv, sier Birnbrich.

Han poengterer at smart spesialisering derfor ikke handler om å gjøre akkurat det samme som alle andre regioner gjør med hensyn til å peke ut de viktigste satsingsområdene fremover. Det handler om at vi finner de områdene hvor vi allerede har fortrinn foran andre regioner for å utvikle disse videre. Eller områder hvor vi ser vi kan ha mulige fortrinn gjennom å samarbeide med andre konkrete regioner, sier han.

Birnbrich viste i talen blant annet til hvordan en på Agder, med utgangspunkt i den svært høye kompetansen vi har innen leverandørindustrien til offshoremarkedet, har sett potensialet for å videreutvikle dette på relaterte områder som blant annet offshore vindmøller. – Bedriftene i landsdelen selv sett denne muligheten, men det offentlige har vært en viktig pådriver for å tilrettelegge og stimulere til samarbeid og skape arena- og nettverksmuligheter, sier Birnbrich.

-Sørlandet er i europeisk sammenheng av flere sentrale aktører innen energifeltet sett på som et mulig "grønt batteri" for Europa. I det ligger at vi kan levere oppmagasinert vannkraft til Europa når deres energitilgang fra vindmøller ikke dekker behovet på grunn av lite vind eller høyt forbruk. Vi kan igjen utnytte ubrukt vindkraft i Europa til å pumpe vann opp i magasinene. Dette er et paradeeksempel på smart spesialisering, sier Manuel Birnbrich.

Open Days seminar om smart spesialisering

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 16. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer