Over 80 tilhørere lyttet oppmerksomt til marinarkeolog Dag Nævestad som kåserte om sjørøvere på Sørlandskysten igår, på den første "arkeologikaféen" i regi av Fylkeskonservatoren. Og Nævestad høstet lovord for den spennende fremstillingen om piratene som lurte i hver bukt på kysten vår fra 1300-tallet og fremover

Dag NævestadViktige havner den gangen som Selør og Flekkerøy ble stadig utsatt for sjørøverangrep. Den kjente piraten Klaus Størtebeker (død 1401) plyndret for eksempel et hanseatisk skip i Selør havn.
Nævestad arbeider til daglig ved Norsk Maritimt Museum. Han har lang erfaring som marinarkeolog, og har i en årrekke hatt et spesielt ansvar for Vest-Agder. I foredraget igår kom han naturlig nok også inn på de mange skipsvrakene her i fylket, og han antydet at flere av middelaldervrakene kan være skip som er senket av pirater.
Gårsdagens foredrag var den første "arkeologikaféen" i Kristiansand. Det planlegges tilsvarende arrangement i fremtiden.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 19. oktober 2012 | Skriv ut siden