Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag å sette nedre aldersgrense for bruk av kulturkort til 13 år. Vest-Agder fylkeskommune er med i ordningen Kulturkort for ungdom. Det betyr at ungdom mellom 13 og 20 år kan skaffe seg kortet gratis, og dermed få redusert billettprisen på en del arrangementer, som er med i kulturkortavtalen. Det er inngått en refusjonsavtale mellom arrangørene og fylkeskommunen. Midlene til refusjon kommer fra staten og fylkeskommunen.

”Kulturkort for ungdom”, som er et kulturpolitisk tiltak som gir ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet med ordninga er å rekruttere ungdom til kulturtilbud.

1. Øke bruk og øke bevissthet av kulturtilbud generelt.
2. Øke bruk av kulturtilbud ungdom vanligvis ikke benytter.
3. Geografisk likhet i kulturtilbud – og bruk.
4. Rekruttering av publikum


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2012 | Skriv ut siden