Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen, fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området rundt Vigeland sentrum. Anlegget har blitt svært godt mottatt i lokalmiljøet. Dette ble behørig markert da brua ble åpnet for trafikk 29.november 2011. Til tross for en del endringer og utfordringer underveis i prosjektet har man klart å holde seg innenfor de økonomiske rammene som ble avtalt i etterkant av anbudsprosessen. Jeg er svært fornøyd med å ha fått overlevert et fremtidsrettet anlegg av god kvalitet, uttaler fylkesrådmann Tine Sundtoft i forbindelse med at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag godkjente sluttrapporten for byggeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer