Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på cirka 924 meter, i Lyngdal omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen gjelder fra årsskiftet. Dagens vestgående trafikk fra E39 gjennom Lyngdal til Farsund går i dag i all hovedsak via Fiboveien. Ved utbygging av Listerpakken har intensjonen vært å endre hovedtrafikkstrømmen mellom E39, Lyngdal kommune og Farsund kommune, slik at denne ledes via Presthølkrysset i Lyngdal, der E39 og fylkesvei 43 møtes. Dette vil frigjøre området rundt Alléen og Fiboveien for store trafikkmengder, og dermed muliggjøre en ytterligere utvikling av dette området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer