Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på cirka 924 meter, i Lyngdal omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen gjelder fra årsskiftet. Dagens vestgående trafikk fra E39 gjennom Lyngdal til Farsund går i dag i all hovedsak via Fiboveien. Ved utbygging av Listerpakken har intensjonen vært å endre hovedtrafikkstrømmen mellom E39, Lyngdal kommune og Farsund kommune, slik at denne ledes via Presthølkrysset i Lyngdal, der E39 og fylkesvei 43 møtes. Dette vil frigjøre området rundt Alléen og Fiboveien for store trafikkmengder, og dermed muliggjøre en ytterligere utvikling av dette området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer