Nettverket av IKT-bedrifter på Agder ”DIGIN”, er nå godkjent som et treårig Arena prosjekt for videreutvikling som næringsklynge. Digin består av 67 bedrifter. Digin søker Vest-Agder fylkeskommune om et årlig tilskudd på 300.000 for prosjektperioden fra og med annet halvår 2012 frem til og med første halvår 2015. Fylkesutvalget vedtok i  sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger DIGIN et tilskudd 350.000 kroner for 2012 og 2013. Samtidig signaliserer fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til en videreføring av prosjektet. Fylkesutvalget ga fylkesrådmannen fullmakt til å gjøre vedtak for det andre og det tredje prosjektåret.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom flere år støttet utviklingen av Digin nettverket og forarbeidet med Arena søknaden, sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge. Vest-Agder fylkeskommune har i de siste tre årene totalt bevilget 589.000 kroner til virksomheten.

Digin er et nettverk av IKT-bedrifter som har økt i omfang for hvert år, til dagens 67 medlemsbedrifter. Dette nettverket har nå ambisjoner om videre utvikling som næringsklynge.

Det treårige Arena Digin prosjektet vil ha stort fokus på å utvikle IKT-næringens vekstpotensial. Dette skal gjøres gjennom fokus på samarbeid, innovasjon, kompetanse, forskning og internasjonalisering. Mange IKT-bedrifter fremhever at de har kompetanse og produkter som bedrifter i de industrielle klyngemiljøene på Agder, olje og gass (Node) og prosess (Eyde), trenger. I tillegg ser nesten like mange IKT-bedrifter at eHelse og opplevelse/reiseliv/ kulturbasert næring (Arena Usus) er mulige markeder for deres produkter og tjenester. Gjennom et samarbeid om innovasjon og forskning, har IKT-miljøet ambisjoner om at de også vil kunne bidra til å styrke de andre næringene ved å gjøre disse bedre i stand til å hevde seg i den samlede konkurransen man møter også internasjonalt.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 3. desember 2012 | Skriv ut siden