Vest-Agder fylkeskommune v/fylkesbiblioteket har sendt utkast til Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder 2013-2020 til høring.

Planen skal være et styringsverktøy for Vest-Agder fylkeskommune, og peker på satsingsområder og prioriteringer med utgangspunkt i fylkeskommunens rolle for utvikling av bibliotekene i videregående skole i fylket.

I juni 2011 ble Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i
Vest-Agder 2012-2020 behandlet i Vest-Agder fylkesting. I denne
planen er et av tiltakene at det skal utarbeides en plan for
bibliotekene i videregående skole.

Planarbeidet har vært organisert gjennom en styringsgruppe
bestående av leder av kommunalseksjonen og fylkesbiblioteksjefen,
og en intern arbeidsgruppe. En referansegruppe bestående av
representanter for rektorer, lærere, elever, skolebibliotekarer,
fylkesbiblioteket, utdanningsavdelingen og andre viktige
samarbeidspartnere, har bistått.

Realisering av planen i det omfang høringsutkastet legger opp
til vil være avhengig av en tilførsel av ressurser ut over dagens
nivå. Dette vil være en del av saksfremlegget i den politiske
behandlingen i fylkeskommunen.

Planen er sendt ut på høring, og høringsfristen er
satt til 1.oktober. Vi tar sikte på videre behandling i
hovedutvalget for kultur og utdanning i november 2012 og i
fylkestinget i desember 2012.

Vedlegg: href="http://www.vaf.no/Strategisk_handlingsplan_for_bibliotek_i_videreg%C3%A5ende_skoler_i_Vest-Agder_2013-2020__2TtcS.pdf.file"
title="Strategisk_handlingsplan_for_bibliotek_i_videregående_skoler_i_Vest-Agder_2013-2020__2TtcS.pdf">
Høringsutkast

Høringsuttalelser sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605
Kristiansand
eller på e-post til href="mailto:postmottak@vaf.no">postmottak@vaf.no
For spørsmål eller avklaringer kan det tas kontakt med
saksbehandler Gunn Brenden Larsen, tlf 38 17 76 06, e-post: href="mailto:gbl@vaf.no">gbl@vaf.no eller
fylkesbiblioteksjef Hanne Graver Møvig, e-post: href="mailto:hgm@vaf.no">hgm@vaf.no.

av kas, publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer