I forrige uke holdt Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder en tre dagers samling for alle elev- og lærlingombudene i landet. Av et kollegium på 17 ombud kunne 11 være til stede i Kristiansand. Av programinnhold fikk ombudene med seg foredrag fra blant annet Hordaland fylkeskommune om organisering av elevers- og lærlingers rettighetsarbeid. Hordaland og Troms har for tiden ikke et elev- og lærlingombud. Videre ble det redegjort om Kristiansand kommunes håndtering av en mobbesak, som var til behandling i høyesterett. Fylkesrevisjonen i Vest-Agders orientering om finansiering av skoleturer i videregående opplæring ble også presentert. Deltakerne på samlingen fikk også delta på utdanningsavdelingens "Prosjekt til fordypning-konferanse". Det ble også satt av tid til et internt møte hvor saker fra de ulike fylkene ble diskutert, blant annet en paragraf i opplæringsloven som tar for seg gratis videregående skole.

-Det var både interessant og inspirerende å være samlet i Kristiansand. Jeg sitter igjen med en opplevelse av at både jeg og mine kolleger har stort utbytte av å være samlet for å ta opp både generelle og spesielle tema. På den måten får vi til kunnskapsoverføring som senere vil være nyttig i vårt arbeid i de enkelte fylkene. Tilbakemeldingene fra mine kolleger var svært positive både når det gjelder samlingens innhold og rammen rundt arrangementet, sier elev- og lærlingombudet i Vest-Agder Helge Ødegård Hovland.

Elev - Og Lærlingsamling I Kristiansand 2012

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2012 | Skriv ut siden