Portalen vil lanseres for publikum i løpet av første halvdel av 2013. Datagrunnlaget blir åpent og tilgjengelig slik at private aktører står fritt til eventuelt å etablere andre tjenester basert på samme grunnlag.

Vegvesenets vegdatabank, veg- og trafikkmeldingstjeneste og vegtrafikksentral skal levere informasjon til portalen. I tillegg vil det finnes dynamiske data om reisetider, webkameraer og føreforhold.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2012 | Skriv ut siden