Ungt Entreprenørskap Agder og Manpower Agder tilbyr nå programmet "Fra utdanning til jobb" til alle videregående skoler på Agder. Programmet er beregnet på alle elever i videregående skole, både innen yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Programmet er tverrfaglig og dekker læreplanmål fra norsk, samfunnsfag og noen programfag i for eksempel service og samferdsel. -Jeg er glad for å kunne tilby et program som er skreddersydd for videregående elever og faget "Programfag til fordypning", sier heter Steinar Jonasen-Instefjord i Manpower Agder.

Programmet er praktisk rettet og skal gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber (lærlingplass, deltidsjobb, sommerjobb, fulltidsjobb). Programmet vil gi den enkelte elev økt selvinnsikt når det gjelder egne styrker og potensialer. Programmet er basert på aktiv læring gjennom, diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver. Det 6 timer lange programmet er krevende, men gir stort læringsutbytte. Elevene blir utfordret gjennom virkelighetsnære rekrutteringsverktøy fra Manpower som blant annet intervjuøvelser, rollespill, forfatte egen CV, "skikk og bruk" i næringslivet, og jobbsøknad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2012 | Skriv ut siden