Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne besluttet på forsommeren å gjennomføre en premiekonkurranse for å finne et nytt navn på rådet. Det eksisterende navnet oppfatter rådet selv som et langt og tungvint navn og ønsket å finne et navn som er enklere, men dekkende nok for hva fylkesrådets arbeid er. Fylkestinget besluttet i dag allikevel ikke å følge opp en anbefaling fra rådet om at det nye navnet bør blir: Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemmede. Fylkesordfører Terje Damman fikk i stedet støtte for at rådet skal opprettholde sitt nåværende navn inntil videre. Bare sju av Arbeiderpartiets representanter støttet ikke fylkesordførerens forslag.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder drøfter saker som er av betydning for funksjonshemmede. Rådet skal også gi anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer og vararepresentanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for funksjonshemmede. Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen. Etatene samarbeider med rådet om de sakene de skal ha/har til behandling. Rådet skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosessen.

Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen. Rådet kan selv ta opp saker som det mener er viktig for funksjonshemmede. Rådet driver informasjonsarbeid overfor kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner og allmennheten. Rådet skal være særlig oppmerksom på - om nødvendig - å ta initiativ til å bedre samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer