Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og bygningslovens § 8-3. Fylkestinget vedtok 30.10.2012 å sende forslag til planprogram for regional plan for samferdsel i Vest-Agder (samferdselssplanen) ut på offentlig ettersyn. Høringsfrist 1. februar 2013. Bakgrunnen for å starte arbeidet med en ny samferdselsplan er at det er behov for å følge opp Regionplan Agder 2020 og regionreformen fra 2010. Den gjeldende fylkesdelplanen for samferdsel gjelder kun for det ”gamle fylkesveinettet og omfatter ikke det betydelige veinettet fylkeskommunen overtok ansvaret for i 2010.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 20. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer