Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og bygningslovens § 8-3. Fylkestinget vedtok 30.10.2012 å sende forslag til planprogram for regional plan for samferdsel i Vest-Agder (samferdselssplanen) ut på offentlig ettersyn. Høringsfrist 1. februar 2013. Bakgrunnen for å starte arbeidet med en ny samferdselsplan er at det er behov for å følge opp Regionplan Agder 2020 og regionreformen fra 2010. Den gjeldende fylkesdelplanen for samferdsel gjelder kun for det ”gamle fylkesveinettet og omfatter ikke det betydelige veinettet fylkeskommunen overtok ansvaret for i 2010.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 20. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer