Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 den 31. oktober. Planstrategien gir en samlet oversikt over hvilke planer fylkeskommunen skal utarbeide i perioden 2012-2016.

Regional planstrategi ble innført som et nytt verktøy i den regionale planleggingen gjennom plan- og bygningsloven av 2008, og er nå det eneste lovpålagte elementet i planprosessen på regionalt nivå. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging (plan- og bygningsloven §7-1).
Den vedtatte planstrategien kan lastes ned fra kolonnen til høyre.
Jamfør plan- og bygningsloven legges planstrategien nå fram for kongen til godkjenning.

av Birnbrich, Manuel, publisert 20. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer