Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget 18. desember skal vedta at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Det innebærer innføring av tidsdifferensierte bompengesatser. Konkret vil det medføre at dagens takst på 21/42 kroner for henholdsvis lette/tunge kjøretøy gjelder mellom klokken 06:30 til 09:00 og 14:30-17:00 mandag til fredag, i det som benevnes høytakstperioden. Utenom disse tidspunktene innføres en lavtakstperiode, hvor takstene settes til 14/28 kroner.

Det forutsettes at abonnenter oppnår 20 prosent rabatt. Dagens ordning, hvor kjøretøy med autopassbrikke kun betaler for en passering per time, ønskes videreført. I lavtakstperioden betaler abonnenter for maksimalt 50 passeringer per måned.

Bompengesatsene justeres, som tidligere, for generell prisstigning og/eller dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt i Stortingsproposisjonen om Samferdselspakke 1 og/eller det blir nødvendig for å tilfredsstille trafikkreduksjon i avtaler fylkeskommunen og Kristiansand kommune har inngått med staten. Eventuelle økte bompengeinntekter går til raskere innfrielser av bompengeselskapets forpliktelser i forhold til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.

Areal og transportutvalget for kristiansandsregionen har nylig gitt en anbefaling om at den foreslåtte endringen bør vedtas av Vest-Agder fylkesting og Kristiansand bystyre.

Under forutsetning av at fylkestinget og bystyret i Kristiansand fatter vedtak om samme/ likelydende endring av takst- og rabattsystem høsten 2012, kan endringen trolig bli iverksatt sommeren 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer