Varodd AS er en av Norges største attføringsbedrifter med rundt 80 ansatte. Årlig omsetning er på rundt 200 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune har en eierandel på 22,2 prosent. I 2011 tok bedriften inn 503 arbeidssøkende i ulike tiltak. Dette er en betydelig økning fra 2010. Ved årsskiftet var det 313 personer i ulike tiltak. I 2011 arbeidet selskapet også med prosjekter innen arbeid, velferd og inkludering. Bedriften har vært engasjert i prosjektet Arbeidsrettet rehabilitering, som er rettet mot å få sykemeldte i private bedrifter raskere tilbake i arbeid. I 2011 formidlet Varodd 97 personer til arbeid. Dette er en sterk økning fra 2010. I tillegg gikk seks personer videre fra Varodd til egenfinansiert utdanning. Utnyttelsen av tiltaksplasser har vært god, fremgår det i en årsrapport for 2011 som i dag ble behandlet i fylkesutvalget.

Bedriftens hovedformål er å avklare, kvalifisere og formidle arbeidssøkende med hensyn til videre arbeids- og yrkesmuligheter. For å kunne tilby et tilpasset opplegg, driver Varodd virksomhet i flere bransjer, herunder salg av tekniske hjelpemidler, opplæring og kursvirksomhet, mekanisk produksjon, regnskapstjenester, trykkerivirksomhet og produksjon innen emballasje og tekstil. I tillegg til egen virksomhet har Varodd et nært attføringsmessig samarbeid med andre bedrifter i eget bygg og en rekke eksterne bedrifter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2012 | Skriv ut siden