Illustrasjonsfoto: Prosjektutvikling
Foto: jarndt
© morgueFile free photo

Foto: jarndt morgueFile free photo

I februar 2012 inviterte fylkesbiblioteket skole- og folkebibliotekene i fylket til å søke utviklingsmidler til bibliotekutvikling med frist 15.5.2012.

2.-3. mai 2012 arrangerte Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek vårens bibliotekmøte på Bokhotellet i Tvedestrand. Tema var bibliotekutvikling med prosjektarbeid som arbeidsform. Tanken var at dette skulle inspirere til økt aktivitet både lokalt og nasjonalt når det gjelder å søke prosjektstøtte til store og små prosjekter.

Søknadspotten utgjorde kr 100.000,-.

Til sammen mottok fylkesbiblioteket 8 søknader med samlet
søknadssum på 219.000,-

Fylkesbiblioteket har fordelt midlene i tråd med utlyste
kriterier på følgende måte.

Bibliotek

Prosjekt

Tildelingssum

Kombinasjonsbiblioteket på Byremo (Audnedal folkebibliotek)

Leseren i overgang barneskole/ungdomsskole

kr 20.000,-

Kristiansand folkebibliotek

Tusenkunstneren Torbjørn Egner

kr 18.000,-

Vennesla bibliotek

Leseglade skolestartere

kr 12.000,-

MÅHA (Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal)

Biblioteket som møteplass

kr 30.000,-

Kristiansand katedralskole Gimle(KKG)

"Beatnick-biblioteket"

(Biblioteket som formidlingsarena for Beat-kulturen)

kr 20.000,-

av kas, publisert 15. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer