Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen kommune er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til nasjonal frivillighetsprisen. Innsatsen som Porsmyrs Venner gjør i egen kommune, for lokalmiljøet, for den kulturhistoriske verdien det ligger i å ta vare på og forvalte et kulturminne, og ikke minst, den sosiale møteplassen for pensjonister – som fortsatt får brukt sine kunnskaper og evner til glede for mange – og for seg sjøl. Songdalen kommune har foreslått Porsmyrs Venner flere år på rad, og nå er de på et nivå hvor de kan fortjene ekstra oppmerksomhet og påskjønnelse. Rådgiver Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune overrakte i går diplom og pin til Arne-Rypestøl som er leder i vennegruppa.

Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen kommune er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til nasjonal frivillighetsprisen. Innsatsen som Porsmyrs Venner gjør i egen kommune, for lokalmiljøet, for den kulturhistoriske verdien det ligger i å ta vare på og forvalte et kulturminne, og ikke minst, den sosiale møteplassen for pensjonister - som fortsatt får brukt sine kunnskaper og evner til glede for mange - og for seg sjøl. Songdalen kommune har foreslått Porsmyrs Venner flere år på rad, og nå er de på et nivå hvor de kan fortjene ekstra oppmerksomhet og påskjønnelse. Rådgiver Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune overrakte i går diplom og pin til Arne-Rypestøl som er leder i vennegruppa.

Porsmyr30 aktive personer samles en dag i uka på bygdetunet for å arbeide med vedlikehold og utvikling av det som er blitt et levende museum og bygdetun til glede for hele kommunen. Kommunen har bygdemiljø og bygdas kvaliteter på mange måter. Ikke minst i forhold til dugnadsånd og bevisstheten rundt gårdsbruket Porsmyr, som er ei historisk perle, bygget i 1850.

 Stadig nye pensjonister blir rekruttert inn. Det er veldig populært. Den offentlige helsetjenesten sier de sparer mye arbeid nettopp på grunn av dette. Mange fagfelt er representert blant dugnadsgjengen som blant annet snekkere, elektrikere og arkitekter. Men det sosiale aspektet er vel så viktig. Er det noen som ikke kan komme, blir vedkommende hentet til "12-maten", slik at alle kan spise sammen i alle fall. Det er også en "damegjeng" inne i bildet, ti stykker, som lager mat hver tirsdag. I sommer var museet/gårdstunet åpent åtte søndager, bemannet med seks frivillige hver gang. Ingen trengte å stille to ganger - for det var nok av positive frivillige som ville bidra.

Gårdstunet blir brukt til utleie til ulikearrangement. Er der for eksempel offentlige arrangement der, konserter, foredrag, gudstjenester og så videre, stiller dugnadsgjengen opp og lager kafé.

Vinneren av den nasjonale prisen blir offentliggjort på Frivillighetens Dag, 5. desember, i programmet God Morgen Norge på TV2.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden