Planprogrammet, som nå skal ut til ettersyn, skal presentere formålet med planleggingen og avgrense planarbeidet tematisk. I tillegg skal det redegjøres for hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilke prosesser planen skal følge frem til endelig vedtak.

Fylkestinget fulgte opp et anbefalt forslag fra fylkesutvalget om at miljøspørsmål må trekkes sterkere inn. Konkret pekes det på miljøvennlig drivstoff, infrastruktur for naturgass og landstrøm i havner.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 1. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer