Planprogrammet, som nå skal ut til ettersyn, skal presentere formålet med planleggingen og avgrense planarbeidet tematisk. I tillegg skal det redegjøres for hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilke prosesser planen skal følge frem til endelig vedtak.

Fylkestinget fulgte opp et anbefalt forslag fra fylkesutvalget om at miljøspørsmål må trekkes sterkere inn. Konkret pekes det på miljøvennlig drivstoff, infrastruktur for naturgass og landstrøm i havner.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 1. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer