I samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Flekkefjord kommune rangerer kommunens realisering av et kulturhus i kommunen som det viktigste tiltak Flekkefjord står overfor. Kommunen søker nå om fylkeskommunalt tilskudd til byggeprosjektet. Da hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet søknaden gikk utvalget inn for en fylkeskommunal bevilgning på 40 millioner kroner til kultursenteret. I fylkesutvalget fremmet Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti et fellesforslag om å bevilge 30 millioner kroner. Det fikk flertall. I fylkestinget tirsdag fremmet de tre partiene det samme forslaget og det ble vedtatt mot stemmene fra AP, SV, V, Sp og Dem og en representant fra Høyre.

Det legges opp til at 15 millioner kroner av bevilgningen utbetales i perioden fra 2014 til 2017. De øvrige 15 millionene finansieres gjennom spillemidler til kulturbygg og utbetales så raskt det lar seg gjøre fra og med 2016.

Det antas at byggingen av kulturhuset vil skje i 2014 og 2015. Samlet prosjektkostnad er på    149 millioner kroner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2012 | Skriv ut siden