• Kristin Skogen Lund Foto Hans Fredrik Asbjørnsen
    av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

    Teknologi og realfagsatsingen på Sørlandet fremheves nasjonalt

    -Norske utdanningsinstitusjoner må tilby de studiene som arbeidslivet faktisk etterspør, var...

    Les mer