Fylkesutvalget godkjente i sist møte et forslag til handlingsprogram 2013 for felles plan folkehelse og levekår i Agder. Fylkeskommunene vil opprettholde fokuset på det brede, samfunnsrettede folkehelsearbeidet som en oppfølging av satsningsområdet ”Det gode livet: Agder for alle” i Regionplan Agder 2020. I regionalt utviklingsprogram for Agder er det foreslått avsatt en million kroner til felles folkehelsetiltak i 2013, hvor Aust-Agders andel er på 400 000 kroner og Vest-Agders andel er på 600 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden